Logg inn Registrer meg


Manuellterapi
Du kan få rask tilgang for undersøkelse og behandling hos manuellterapeut uten kommunal driftsavtale gjennom Online booking.
Manuellterapeutene er primærkontakter. De kan undersøke og behandle pasienter uten henvisning fra lege - dvs. du kan ta direkte kontakt med oss. Vi gjør en omfattende undersøkelse (1 time), informerer om funn og aktuell diagnose og kommer med forslag til behandlingstiltak. Vi kan henvise til andre spsialister, bildediagnostikk og sykmelde pasienter med muskelskjelettplager inntil 12 uker.

Våre manuellterapeuter foretar vurderinger innen spesielle problemstillinger der forsikringsselskap, leger og andre kollegaer ønsker en utfyllende undersøkelse og forslag til behandlingstiltak.

Helseforsikring
Pasienter med privat helseforsikring, og forsikringsselskapenes saksbehandlere kan ta direkte kontakt med en av manuellterapeutene vist på Online booking/helseforsikring (Joakim, Lene, Torgeir eller Øyvind), eller ringe 22 99 31 40 for å få time til undersøkelse og behandling innen få dager.