Logg inn Registrer meg

FYSIOTERAPI

Fysioterapi er alle naturlige (ikke- kirurgiske) behandlingsformer/ terapier som brukes for å gjennopprette, beholde eller forbedre de harmoniske funksjonene i den menneskelige kroppen. Fysioterapi er diagnostiserende, forebyggende og behandlende.

Alle klienter hos Consensio Behandlingssenter får en grundig klinisk undersøkelse ved førstegangs konsultasjon. Ut fra undersøkelsen vil man få relevant behandling i forhold til den enkeltes problemstilling. Bio- Energy Stimulation (B-E-St®) er en viktig del av vår behandling og blir brukt i de fleste tilfeller.

1 time: Kr. 950,-

½ time: Kr. 550,-

 

B-E-St®

Bruken av elektrisitet for å forbedre energien i vevet er ikke en nyhet i medisinsk sammenheng. Det ble brukt allerede for 150 år siden i behandling av beinbrudd. Men mange behandlere er ikke klar over den terapeutiske effekten. Bio- Energy Stimulation (B-E-St®) kan brukes i behandling av en rekke kliniske tilstander. Trolig er dette den beste behandlingen for mange smerterelaterte plager. I kroniske plager har den tilnærmet ingen bi- effekter i motsetning til medikamenter. Bio- Energy Stimulation (B-E-St®) er et høyteknologisk apparat som tar i bruk mikrostrøm (µA). Vi får mulighet til å behandle på cellenivå. Produksjonen av ATP (adenosin trifosfat) øker med 500-800% under behandlingen. ATP er ren energi, og det er denne kilden kroppen vår bruker for å gjennomføre alle prosesser nødvendige for å opprettholde en sunn helse. Det er derfor ingen overdrivelse å si at B-E-St® forsinker aldringsprosessen både i kroppens systemer og dens utseende. Klienten kjenner lite eller ingen ting under behandling, i motsetning til andre tradisjonelle strømbehandlingsformer innen fysioterapien. Behandlinger på cellenivå med B-E-St® gir oss muligheten til å følge et viktig Gestalt prinsipp, hvor helheten er større enn summen av alle delene til sammen. For oss som behandlere gir det oss muligheten til å bli enda mer presise i våre undersøkelser og behandlinger ved at vi behandler årsaken til plagene og ikke symptomene.

1 time: Kr. 950,-

 

MASSASJE

Ordet massasje kommer fra det greske ordet “masso” som betyr “berøring”. Massasje er en av de viktigste behandlingsmetodene for å løse opp spente og ømme muskler og har stor betydning for kropp og sjel. Berøring er veldig viktig. Hver massasje hos oss er en individuell opplevelse. Ingen behandling er lik og beror på dagsform og spesifikke problemer. Noen ganger trenger man bare å komme seg litt vekk fra hverdagen.

1 time: Kr. 1150,-

90 min: Kr. 1700,-

 

OSTEOPATI

Osteopati (osteon; gresk for bein) er en manuell behandlingsform som bygger på medisinske fag som fysiologi, sykdomslære, biomekanikk og anatomi. Osteopati består blant annet av ulike massasje-, manipulasjons- og mobiliseringsteknikker, tøyninger og kjeveleddsteknikker hvor osteopaten i hovedsak behandler klientens plager med hendene. Grunnprinsippet i osteopati er at bevegelsesapparatet, sirkulasjonen og nervesystemet danner en dynamisk helhet, og behandling med osteopati skal bidra til å normalisere eventuelle bevegelses- og funksjonsforstyrrelser. Selve formålet med osteopati er å fjerne ubalanser i kroppen og øke dynamikken, som videre skal aktivere menneskets egne helbredende evner.

Osteopati er en forebyggende behandling, men kan også benyttes ved akutte skader eller som en del av en rehabiliterende behandling. Osteopaten er spesielt interessert i å finne sammenhengen til pasientens smerter, og behandler ikke bare muskler og ledd, men også bindevevsnettverket i kroppen. Osteopati legger derfor vekt på å behandle hele mennesket, ikke bare deler av det.

Historisk innblikk
Den amerikanske legen Andrew Taylor Still (1828-1917) var grunnleggeren av det vi i dag kaller osteopati. I 1874 døde tre av hans barn av hjernehinnebetennelse, og de neste 10 årene lette Still etter svaret på hvorfor noen mennesker blir syke og andre ikke. Still tok utgangspunkt i kroppens anatomi, biomekanikk og forholdene mellom sirkulasjon og drenering, og fant ut at avvik i disse elementenes normale funksjon resulterte i en redusert helsetilstand. Det var på slutten av 1800-tallet behandlingsformen gjorde seg synlig, og i 1892 åpnet Still ”American School of Osteopathy” i Kirksville, Missouri, den første utdannelsesinstitusjonen for osteopati.

John Martin Littlejohn (1865-1947) var professor i fysiologi ved Stills skole, og introduserte osteopati for første gang i Europa i 1898. Han holdt forelesninger om osteopati og kalte behandlingen; ”vitenskapen om tilpasning”: den menneskelige organismen lever i et miljø som har fysiske, psykiske, sosiale og ernæringsmessige aspekter, og velvære er den tilstanden man er i når man lever i balanse med disse aspektene.

Ulike behandlingsteknikker
De forskjellige undersøkelsesteknikkene man bruker innefor osteopati vurderes mot hverandre, slik at behandleren får et best mulig grunnlag for hvilke behandlingsteknikker som skal brukes. De muskulære teknikkene har som hovedmål å senke spenninger i muskelvev, øke elastisiteten samt bedre sirkulasjonen i vevet. Manipulasjon brukes for å frigjøre fastlåste ledd, noe som senker muskelspenninger og øker sirkulasjonen i aktuelle vev. Det fastlåste leddet løsnes med et kort støt samtidig som man låser omkringliggende ledd i ryggen, og bevegelseshemningene oppheves. Mobilisering består av flere ulike stimuleringsteknikker som skal bidra til økt bevegelighet i kroppen. Med myke bevegelser kan man blant annet øke bevegeligheten i ryggraden. Såkalte artikulære teknikker, som er manipulasjon uten impuls, brukes ved redusert bevegelighet i ledd. I osteopati bruker man også en såkalt ”soft tissue-teknikk”, som består av ulike bl.a. trykk og massasje. Denne teknikken påvirker kroppens bløtvev, stabiliserer sirkulasjonen, minsker spenninger og styrker svake vevsområder.

Struktur og funksjon henger sammen
Det er en grunnleggende sammenheng mellom struktur og funksjon i kroppen vår. Kroppen er en funksjonell enhet og dens strukturelle integritet gjenspeiler på mange måter individets helse. Strukturelle feil i ledd og beinstruktur påvirker de tilhørende funksjoner, og primære funksjonsendringer kan igjen lede til en endring i strukturen. En unormal struktur påvirker kroppens sirkulasjon, og en slik ubalanse i sirkulasjonen kan igjen forårsake funksjonelle forstyrrelser.

Osteopatisk behandling er trygg og har en skånsom tilnærming. Hver konsultasjon består av både undersøkelse og behandling, og er spesielt tilrettelagt for den enkelte pasient. Det gjøres en grundig undersøkelse av pasienten før behandling påbegynnes, hvor man blant annet ser på pasientens sykehistorie, gjør en holdningsanalyse, tester bevegelighet og palpasjon (kjenner på kvaliteten i vevet). Denne undersøkelsen leder til en osteopatisk diagnose som forteller hvor i kroppen de største spenningene sitter. Det utføres også sikkerhetstester som utelukker tilstander hvor osteopatisk behandling ikke er egnet. Innenfor osteopati legges det videre vekt på at pasienten selv skal forstå årsaken til sine plager. Osteopatene har tett samarbeid med medisinsk fagpersonell og henviser til skolemedisinsk behandling dersom det er nødvendig.

Antall behandlinger man trenger varierer, men det vanligste er én konsultasjon i uken, deretter sjeldnere. Akutte problemer kan trenge 1-3 behandlinger, mens kroniske plager kan kreve 6-8 behandlinger. Den første konsultasjonen varer vanligvis ca. én time. Etter behandling med osteopati kan man forvente reaksjoner i kroppen i form av smerteøkning, influensalignende symptomer og trøtthet, men dette er kun kortvarige symptomer som vil gå raskt over. Man trenger ingen henvisning fra lege for å gå til en osteopat.

Behandlingsområde
Osteopati brukes bl.a for utbrenthet, halsbrann, hodepine, svimmelhet, tinnitus (øresus), whiplash-skader, kjeveproblematikk, idrettsskader, bekkenløsning, ryggsmerter (prolaps), nakke- og skulderproblemer, armsmerter (tennisalbue, musearm) menstruasjonssmerter, inkontinens, småbarnskolikk, hofteproblemer, kne- og ankelproblemer, arrvev, lumbago, prolaps, urinveisplager, sen motorisk utvikling, ørebetennelser (gjentagende), stress, lese og skrivevansker, astmaplager og fordøyelsesproblemer.

Osteopati virker spesielt raskt ved belastningslidelser, rehabilitering etter sykdom, ved idrettskader og ved rygg- og nakkeplager. Osteopati sies å ha en forebyggende virkning, og passer for barn så vel som voksne.

Første time: Kr. 1000,-

For barn(under 18 år) og gravide: kr 900,-

Oppfølging 45 min: Kr. 900,-

For barn (under 18 år) og gravide: kr 800,-

 

KRANIELL OSTEOPATI

Hva er kraniell osteopati?
Alle kranielle osteopater er utdannede osteopater. De bruker kranielle teknikker som man må ta etterutdanning for å lære. Som med osteopati, er kraniell osteopati også en form av holistisk terapi med mål om å gjenopprette kroppens balanse gjennom subtile palperinger og effektive manuelle teknikker.

Behandler kraniell osteopati kun problemer med hodet?
Nei. Selv om navnet impliserer dette så kan kraniell osteopati behandlet hvilket som helst problem hvor som helst i kroppen. «Kraniell» refererer til at behandlingen inkluderer struktturene inni hodet i tillegg til resten av kroppen.

Hvordan virker det?
En kraniell osteopat bruker forsiktige palperinger for å evaluere de subtile bevegelsene av knoklene i hodet, ryggraden, bekkenet, armer og ben. Man vurderer også hinnene rundt hjernen og sentralnervesystemet, i tillegg til flyten av cerebrospinal væsken. Der det måtte finnes noen form for avvikende spenninger, bruker den kranielle osteopaten lette teknikker for å hjelpe kroppen tilbake normal funksjon (homeostase).

Hvem kan få behandling av en kraniell osteopat?
Alle. Gravide, babyer, barn med spesielle behov, eldre, alle typer idrettsutøvere, yoga/pilates instruktører, personlige trenere, dansere, sangere osv.

Hva skjer når du kommer til en kraniell osteopat på første behandling?
Den medisinske historikken og kliniske undersøkelsen er den samme som hos en vanlig osteopat. Behandlingen foregår med pasienten liggende på ryggen. Den kranielle osteopaten tilnærmer seg forsitkig forskjelige deler av kroppen; hodet, ryggen, korsbenet og andre steder med fremtredende smerte eller dysfunksjon. Det er en fordel med klær som ikke er lette og komfortable.

Gjør det vondt?
Behandlingen er mild, som er grunnen til at så mange gravide, nyfødte og pasienter med traume (fysisk eller emosjonelt) går til kranielle osteopater. Pasienten sovner ofte i løpet av behandlingen.

Hvor lenge varer behandlingen og hvor mange behandlinger trenger jeg?
Første behandlingen varer en time, oppfølgende behandlinger ca 45 min. Noen tilfeller tar bare to eller tre behandlinger. Mer alvorlige og langvarige problem krever som oftest flere behandlinger. Den kranielle osteopaten vil forklare og skissere diagnose og prognose med pasienten etter første behandling. På grunnlag av dette vil man få en indikasjon på hvor mange behandlinger som man må regne med.

Hva slags utdanning?
John har gjennomført en fire årig fulltidsutdanning, Bachelor of Science Honours Degree in Osteopathy ved European School of Osteopathy i England. I tillegg har han kursing i kranielle, obstetriske, pediatriske, maxillofaciale, myofasciale og viscerale teknikker. Han går på regelmessige etterutdanningskurs i England, USA og Sveits.

Første time: Kr. 1000,-
Første time barn (under 18 år): Kr.900,-
Oppfølging 45 min: Kr. 900,-
Oppfølging barn (under 18 år) 45 min: Kr 800,-

 

PHOTONPHYSIOLOGY™

 Vil du bestille time med photonphysiology må du bestille via telefon.

NB: Mennesker med transplanterte organer, blodårer eller lignende fra andre mennesker eller dyr kan ikke motta denne behandlingen.

1 time: Kr. 2000,-

Barn under 12 år:  250,-

 

AKUPUNKTUR

Akupunktur er en 5000 år gammel behandlingsform som kommer fra Kina. Det brukes tynne sterile engangsnåler som føres inn i spesifikke punkter som ligger på energibaner eller meridianer og dekker hele kroppens overflate. I TKM (Tradisjonell Kinesisk Medisin) blir sykdom og smerter sett på som ubalanse i kroppens energisystem.
Målet med akupunktur er å gjennopprette energibalansen i kroppen. Dette gjøres ved å stimulere/styrke hvis det er for lite energi eller roe ned hvis det er behov for det.
 
Behandlingsområder 
– Bihulebetennelser
– Søvnproblemer
– Stress
– Allergi
– Nedsatt immunforsvar
– Fordøyelsesproblemer som halsbrann, kvalme, forstoppelse, irritabel tarm, diaré
– Bells parese,  facialisparese, trigeminusnevralgi
– Lavt eller Høyt Blodtrykk
– Infertilitet, PMS, PCOS, Endometriose
– Hodepine, Migrene
– Emosjonelle plager som lettere uro, angst og depresjon
– Smerter : nakke, skuldre, hofte, rygg, knær
– Benhinnebetennelser, Senebetennelser
– Gynekologiske problemer som uregelmessig menstruasjon, store blødninger, store menstruasjonssmerter.
– Stressrelaterte problemer
– Svangerskapskvalme
– Impotens
– Bekkenløsning
– Kroniske Urinveisinfeksjoner
– Kolikk hos barn
– Overgangsalder
– Kosmetisk Akupunktur
– Sportskader
 
Hva slags utdanning?
Pia har 5-årig utdanning fra Akupunkturhøyskolen i Oslo og er medlem av Akupunkturforeningen.
Som en del av utdannelsen har hun grunnfag i medisin og mellomfagstillegg i funksjonell anatomi.
Hun har drevet Oslo Akupunktur siden 2009.
 
Pia har en spesiell interesse av  å jobbe  med bl.a. «kvinneproblemer», alt fra  hormonelle ubalanser som fører til smertefull menstruasjon og PMS til infertilitet pga PCOS, eller endometriose, samt stressrelaterte symptomer og søvnproblematikk.
 
Kosmetisk  Akupunktur
Det er en fantastisk måte å jobbe med fine linjer, rynker og arr uten å tilføre noe inn i huden.
Bruk av tynne nåler optimaliserer blod-gjennomstrømning og elastisitet til hudpartier som begynner å vise furer og andre mindre hyggelige tegn til aldring.
 
Behandlingen 
Kosmetisk Akupunktur består av 2 momenter per behandling. Vi starter med klassisk akupunktur, det vil si akupunktur i kroppen for å rette opp ubalanser som kan stå bak tidlige aldringstegn i huden pluss  ansiktspleie:  tynne nåler plasseres i de aktuelle områdene og får virke i 20 minutter. Andre  del av behandlingen består av  lett ansiktsmassasje med fingertuppene og Jaderulle som stimulerer ytterligere hudens tilgang til blod og næring. Behandlingen avsluttes med individuelle råd om kosthold og andre “hudvennlige“ rutiner som lett kan kombineres med en moderne livsstil.
Effekten av behandlingen kan merkes ganske fort, huden viser en fantastisk glød som “takk for oppmerksomheten”.
 
Hvor mange behandlinger
En komplett behandlingsserie består av 10-12 behandlinger avhengig av individuell vurdering. Disse skal gis 2 ganger i uken de to første ukene og 1 gang ukentlig etter det for å oppnå beste resultater.
Første konsultasjon varer i 60 minutter . Vi bruker de første 15-20 minutter på et dybdeintervju for å kartlegge mulige ubalanser og behandlingsstrategi, etterfulgt av selve behandlingen som varer i ca. 40 minutter. Oppfølgende behandlinger varer 40 minutter.
 
Priser:
Akupunktur 1.konsultasjon: kr 800,-
Oppfølging: kr 500,-
Barn 1.konsultasjon: 450,-.
Barn oppfølging: kr 300,-
Kosmetisk Akupunktur 1. konsultasjon: kr 900,-
Kosmetisk Akupunktur oppfølging: kr 650,-
 
 
 
PUSTETEKNIKK
 

I Østen har de et ordtak som sier:» Vis meg hvordan du puster og jeg skal fortelle deg hvordan du lever ditt liv!» Her i vesten har vi dessverre lagt altfor lite vekt på viktigheten av riktig pusteteknikk.  Vi har liksom tatt det for gitt at alle puster og at det ikke er noe vi må vedlikeholde eller viderutvikle. Resultatet av dette er at en alarmerende 80 % av befolkningen ikke puster tilstrekkelig dypt! Alle spedbarn puster riktig, noe en kan se ved å observere de tydelige bevegelsene i mage og rygg ved hver inn- og utpust.  Når barnet skriker vil en også se bevegelse i de samme områdene.  Dessverre mister mange av oss denne naturlige evnen på veien. I følge en studie gjennomført ved Stanford university Medical School i 1998 ( Dr. Bruce Lipton ) skyldes minst 95% av alle sykdommer stress.  Vi vet at det er nærmest umulig å puste riktig og være stresset samtidig!

HVA RIKTIG PUSTETEKNIKK KAN GJØRE FOR DEG
Redusere stressnivået, løse opp muskelspenninger i nakke, kjever, skuldre og bryst, øke oksygenopptaget i alle kroppens celler, bedre konsentrasjonen som følge av mer oksygen til hjernen, øke forbrenningen, bedre ånden, øke kondisjonen, senke blodtrykk , bedre fordøyelsen med mer. Klientene opplever å føle seg roligere, mer i kontakt med seg selv og sin egen kropp samt løsere i muskulaturen i skuldre, nakke, bryst og kjever.

GRUNNER TIL HVORFOR VI BEGYNNER Å PUSTE FEIL:
Allerede som barn kan vi begynne å puste feil.  En av grunnene til dette er at en ifører barnet trange bleier eller bukser som strammer i livet. Dette vil føre til at diaphragma ikke får bevege seg fritt og at barnet i stedet tar i bruk  den øverste delen av lungene og puster i bryst og ribbevegg.  Dette medfører en langt grunnere og mindre tilstrekkelig oksygentilførsel.

En annen grunn til at barnet begynner å puste feil er at det tar etter sine foreldre.  Vi er, som foreldre, viktige rollemodeller og fungerer som svamper for våre barn.  Det er derfor helt essensielt at foreldre puster med hele lungene og utvider mage og rygg ved innpust!

Hovedgrunnen til at vi begynner å puste overfladisk er nok likevel stress.  Når vi utsettes for stress eller traumer i livet er det naturlig at vi puster høyt oppe i brystet.  Dette er kroppens naturlige forsvarsmekanisme og kan hjelpe oss til å reagere raskt ved unaturlige og traumatiske opplevelser.  Såkalt » Sunt stress», der en f.eks. gruer seg litt før en eksamen, sceneoppreden e.l er derfor ikke farlig, men kan tvert imot være en oppkvikker for kroppen.  Faren oppstår når dette stresset eller traumet setter seg fast og en blir værende i den høye pusten over tid.  Kroppen vil da ikke bli i stand til å kvitte seg med nødvendige avfallsstoffer og ikke få den mengden oksygen den trenger for å fungere optimalt.  Husk at syke celler stortrives i miljøer fattige på oksygen og at de samme cellene ikke kan overleve om de tilføres store nok mengder med oksygen!

Allerede på 1930-tallet slo den dobbelte nobelprisvinneren Dr. Otto Warburg fast at flere sykdommer skyldes for lave verdier av oksygen i kroppens celler.  Han sa videre at bakterier og virus vil dø om de blir utsatt for høye nok verdier av oksygen. Når en puster kun i brysthulen eller, enda verre, kun ved å heve og senke kragebenet over tid, vil en som første varseltegn utvikle uønskede muskelspenninger i bryst, nakke, skuldre og kjever.  Disse spenningene vil kunne gå videre til hodeværk, spenninger  og smerter i armer, rygg etc. og til slutt vil de kunne utvikle seg til mer alvorlige sykdommer, såkalte livsstilssykdommer.

En annen grunn til at vi begynner å puste overfladisk er at vi, spesielt oss damer, blir oppdratt til å holde inn magen.  det er fysisk umulig å puste korrekt om en til stadighet holder inn magen.  Og det er en myte at magen blir stor og dvask ved at en puster riktig og dypt!!  Sannheten er at jo bedre en klarer å puste, jo bedre kontroll får en over sin magemuskulatur og jo større sjanse har en for å klare å holde magen inne om det skulle være påkrevd!  ( Og det er det vel svært sjelden? )  Ved å trene riktig pusteteknikk trener en samtidig opp den indre magemuskulaturen og en kommer i kontakt med kroppens kraftsenter, også kalt «the core».

1 time: Kr. 1200,-

Duotime: Kr. 1500,- (to klienter samtidig)

 

VAKUUMTERAPI

 

Vakuumterapi er utviklet av Michail Bazanov. Hovedprinsippet i behandlingen er å gjenopprette balanse i kroppens blodsirkulasjon. I følge teorien er kroppens overflate, huden, et speilbilde av tilstanden i kroppens indre.

TERMOGRAFI
En termograf, er et digitalt infrarødt varmesøkende kamera. Termografbildene viser temperaturvariasjonene på kroppens overflate, og gir en god indikasjon på hva årsakene til pasientens problemer og plager er. For eksempel blokkeringer og dårlig sirkulasjon. Ut fra bildet kan vi blant annet se blokkeringer og områder i kroppen hvor blodsirkulasjonen er dårlig. Hos helt friske mennesker er bildene symmetriske, men hos mennesker med ulike plager viser bildene asymmetri. Allerede etter få behandlinger viser bildene som regel en jevnere symmetri. Dette viser da at behandlingen påvirker blodgjennomstrømningen og korrigerer kroppens informasjonsflyt, slik at kroppen bedre kan helbrede seg selv. Termografi er helt ufarlig.

VAKUUMTERAPI
Så starter selve vakuumbehandlingen, med utgangspunkt i pasientens termografibilde.Ved å jobbe med vakuum på huden, påvirkes blodtilførselen til de aktuelle områdene, og på denne måten vil man kunne rette opp i kroppens ubalanse. Behandlingen påvirker også kroppens indre. Vi benytter spesiallagde glasskopper som er koblet med slange til en vakuumpumpe. Enkelte mennesker opplever behandlingen som noe ubehagelig, men dette er kortvarig og helt ufarlig. De fleste merker bedring allerede etter 5-6 behandlinger. Ved akutte tilfeller som låsninger i for eksempel nakke, korsrygg etc., vil de fleste merke stor bedring etter kun 1-2 behandlinger. Alt etter hvor lenge man har slitt med problemene. Vitageo-behandlingen er en metode som gir svært gode resultater uten bruk av legemidler. Alle systemene i organismen er involvert i behandlingsprosessen og helbredelse skjer kun ved stimulering av kroppens indre ressurser.

Førstegangskonsultasjon med termografbilde: Kr. 900,-

Oppfølgingstime: Kr. 600,-

Kombitime vakuum/triggerpunktmassasje: kr 950,-